Hoppa till innehåll

#210 Barns förutsättningar i skolan skulle aldrig godtas om Arbetsmiljöverket gjort tillsyn gällande vuxna på en arbetsplats. Hur kan detta fortgå för våra barn?

Hur har ditt barn det i skolan?

Ingen undervisning på hela föregående läsår, sitter själv med assistent. Inget jobb med klasskompisar. Inga små undervisningsgrupper. Tvingas däremot ut i jättestor matsal varje dag och sen finns inte ork till mer än att äta den dagen. Skolan tänker återigen byta assistent till nästa år, till en person som inte kan prata så att dottern förstår. Har försökt säga att det ju inte kan fungera men skolans rektor envisas bara med att vi vuxna måste tro för att det ska fungera. Ingen delaktighet eller kommunikation. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det skulle behövas en förstående person som kan stötta henne under flera år, inte byta läsårsvis som nu. Det skulle behövas anpassningar i gruppstorlek, matsituationen upplägget av hennes dagar. Får inget av det. Dottern har assistent som hjälpt henne att orka vara på skolan. Inte tillräckligt uppstyrt så orken räcker inte till mer än att bara vara där.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till barnens förutsättningar och ge dem anpassningar i enlighet till det. Alla barn passar inte att vara tillsammans i vissa bestämda förutsättningar. Barns förutsättningar i skolan skulle aldrig godtas om Arbetsmiljöverket gjort tillsyn gällande vuxna på en arbetsplats. Hur kan detta fOrtgå för våra barn!!!