Hoppa till innehåll

LÄNKAR TILL NÄTVERK

LÄNKAR TILL NÄTVERK

Engagerad dig gärna i de nätverk som intresserar dig. Saknar du något nätverk inom området barns rätt till utbildning? Tipsa oss!

I bokstavsordning

Barn i behov – jag finns också (fb-sida)
Barn i behov (fb-grupp)
Barn i behov – hemmasittare (fb-grupp)
Barn i behov, BiB, startade som ett föräldraupprop mot neddragningar av tilläggsbelopp i Stockholms kommun 2013.  Det finns även flera lokala grupper och temagrupper.

Elevens rätt (fb-sida)
Insta @elevensratt
Twitter  @elevensratt
Ett nätverk av föräldrar som verkar för att stärka elevers rätt till fungerande skolgång. 

Projekt särskilt stöd (Webb)
Projektet samlar statistik som visar hur olika huvudmän sköter sitt uppdrag att leverera fungerande skolgång till alla barn.

Rör inte mitt stöd (fb-grupp)
Insta @rorintemittstod
Öppen nationell kampanj för att stoppa nedskärningarna på skolan 2020 till valet 2022. En aktionsplattform för att samarbeta och bli starkare i att påverka dem som fattar beslut om skolors framtid. Här kan du delta i aktiviteter.

@stodljus på Instagram
Använd  #stodljus Tänd ett ljus för barn som riskerar att förlora sitt stöd i skolan.Kommuner sparar på skolan och vägrar betala vad fungerande stöd faktiskt kostar. Tusentals barn riskerar att förlora det specialiserade stöd de idag får via sina resursskolor. 

Fakta

Nära 115 000 skolbarn gick ut nian våren 2020. Hela 14 procent saknade behörighet att söka vidare till gymnasiet.

”Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad för alla skolbarn”

FÖRÄLDER