Hoppa till innehåll

#213 Mitt barn behöver en lugn strukturerad närvaro utan tidspress, hjälp att strukturera upp samtliga lektioner varje dag och bli accepterad och sedd för den hen är med både sina svagheter och styrkor

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har under en tid haft ökad frånvaro i skolan. Anpassningar har lagts fram, löften har givits men inget har skett. Har vänt mig till socialtjänsten för hjälp eftersom jag inte längre vet vad jag ska bära mig åt för att det ska skapas en fungerande skolgång för mitt barn. Där förminskades mitt barns funktionsnedsättning till ”vanligt tonårsbeteende” och istället för att få stöd blir jag skuldbelagd som förälder.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver en lugn strukturerad närvaro utan tidspress, hjälp att strukturera upp samtliga lektioner varje dag och bli accepterad och sedd för den hen är med både sina svagheter och styrkor.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Kunskap inom samtliga sektorer är otroligt viktigt. Att kunna stötta föräldrar, lärare och elever istället för att dra sig undan sitt ansvar är svagt och en svag ledning skapar en svag struktur.