Hoppa till innehåll

#232 Det är enbart förvaring på förskolan. Det gör ont i ens pappahjärta att se hur han aldrig får göra något roligt utan bara ”vara”. Jag fasar för hur skolan kommer bli för honom sen. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn är 4 år och går på förskolan. Han har autism och generell utvecklingsförsening. De har fått extra resurs till förskolan pga hans NPF, men den kommer inte honom till godo överhuvudtaget. Den stjäls av andra avdelningar, för att täcka upp sjukfrånvaro etc. Han utvecklas ingenting och det är enbart förvaring på förskolan. Det gör ont i ens pappahjärta att se hur han aldrig får göra något roligt utan bara ”vara”. Jag fasar för hur skolan kommer bli för honom sen. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver en resurs som är HANS!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se våra barn! Dom blir fler och fler och mer resurser måste till NU!