Hoppa till innehåll

#273 Gör om kunskapskraven i läroplanen för grundskolan. Det är första prioritet. Allt detta rapportskrivande är en förbannelse! 

Hur har ditt barn det i skolan?

På grund av bristande stöd och anpassningar går vår dotter ut gymnasiet i vår utan betyg i ett antal ämnen t ex engelska, matematik och naturkunskap. Och hon går ändå en så kallad praktisk linje!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mer stöd och anpassningar i gymnasiet. Vår dotter har inte fått det. Det saknas både kunskaper om och förståelse för NPF samt att det inte finns resurser.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Gör om kunskapskraven i LGR!! Detta är prioritet 1. Allt detta rapportskrivande är en förbannelse!  Både vår dotter och son hade klarat sig mycket bättre i den skola som vi föräldrar gick i på 70- och 80-talet.