Hoppa till innehåll

#276 Hen har gått i från att vara vetgirig, lycklig oxh extrovert till att vara olycklig, introvert och helt sakna tillit till vuxna i skolan. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Hen har fått höra sina tre första år i skolan att hen skall anpassa sig. Hen har gått i från att vara vetgirig, lycklig o extrovert till att vara olycklig, introvert och helt sakna tillit till vuxna i skolan. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

God kännedom av vilka uttryck adhd kan te sig. Att den mediala bilden av adhd inte är den rådande inom skolan.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skolutveckling som vilar på vetenskaplig grund.   Gör skolan statlig.