Hoppa till innehåll

#rattentillutbildning

KONTAKTA BESLUTSFATTARE

Kontakta ansvariga politiker via mail, telefon eller sociala kanaler som twitter och facebook. Berätta varför du anser att alla barn i Sverige ska ha rätt till utbildning.

Akut situation för elever på resursskola och alla som står i kö för en plats
Stockholm och andra kommuner betalar inte vad stödet kostar. Om inget ändras kommer resursskolor att stänga. Elever utsätts för stress och förlorar den stabilitet som krävs för en fungerande skolgång.

Kräv svar från politiker och tjänstemän

 • Varför ska skolbarn med funktionsnedsättningar tvingas till flera skolbyten trots att de har extra svårt med förändringar?
 • Vad är det som ändrats från tidigare år? Barnen har samma behov och samma rätt till utbildning som tidigare.
 • Hur ser kommunernas plan att ta emot alla elever när resursskolorna slår igen?
 • Finns det ens en plan? Be att få se den!

Maila till Stockholms utbildningsnämnd

Exempel på innehåll
Använd de delar som passar och sätt samman ditt egna personliga budskap. Använd texter från denna webbplats och hänvisa gärna hit.

 • Berätta om situationen för ditt barn.
 • Fråga när barnkonventionen som lag ska slå igenom.
 • När i tid kan lagen börja fungera för elever som behöver stöd? 
 • Hur många år måste vi vänta  tills alla barn får sin rätt till utbildning?
 • Be dem undersöka hur situationen ser ut i landet/kommunen.
 • Be dem stryka formuleringen i skollagen om ”organisatoriska och ekonomiska svårigheter” som gör att kommuner lagligt kan smita från sitt ansvar.
 • Hitta inspiration till andra och fler frågor på sidorna runtom.

Diskrimineringsombudsmannen
Maila DO på do@do.se och fråga när de på allvar kan göra skillnad för barn som diskrimineras av skolförvaltningar och kommuner genom uteblivet stöd i skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström
Maila utbildningsminister Anna Ekström och fråga när lagen kan börja fungera för elever som behöver stöd. 
Twitter Anna Ekström
Facebook Anna Ekström

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Twitter Lina Axelsson Kihlblom
Facebook Lina Axelsson Kihlblom

Riksdagens utbildningsutskott
Maila riksdagens utbildningsutskott och fråga när skollagen ska uppdateras så kommuner börjar göra rätt mot de elever som behöver mer stöd än genomsnittet.

Riksdagens utbildningsutskott 
Gunilla Svantorp (S) Ordförande
Roger Haddad (L)Förste vice ordförande
Kristina Axén Olin (M)Andre vice ordförande
Pia Nilsson (S)Ledamot
Lars Püss (M)Ledamot
Patrick Reslow (SD)Ledamot
Caroline Helmersson Olsson (S)Ledamot
Fredrik Christensson (C)Ledamot
Daniel Riazat (V)Ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström (M)Ledamot
Robert Stenkvist (SD)Ledamot
Linus Sköld (S)Ledamot
Gudrun Brunegård (KD)Ledamot
Tomas Kronståhl (S)Ledamot
Michael Rubbestad (SD)Ledamot
Annika Hirvonen (MP) Ledamot
Maria Nilsson (L) Ledamot

Kommuner har ansvar för skolan på lokal nivå
Kontakta skolförvaltning och ansvariga politiker. Du hittar mail på kommunens webbplats. Mail till ansvariga politiker hittar du i förtroendemannaregister som alla kommuner ska ha. Ofta är politiker och lokala partier aktiva på facebook och twitter.

Frågor att ställa till lokala kommunpolitiker:

 • Hur ser situationen i vår kommun ut för de elever som behöver mycket stöd i skolan?
 • Hur många elever har tillgång till mindre studiegrupp?
 • Betalar kommunen fulla kostnaden för det stöd som ger eleven en fungerande skolgång?
 • Hämta inspiration till fler frågor genom att kika runt på sidorna!

Hitta mailadresser till kommunens politiker
Ett bra sätt att hitta era politiker är att titta i  förtroendemannaregistret. Enligt kommunallagen ska det alltid  finnas ett sådant i en kommun. Sök på Google efter ”förtroendemannaregister site:Stockholm.se”  eller vad nu er kommun heter. Leta sedan fram utbildningsnämnden eller skolnämnden  eller någon annan nämnd.

Stockholms utbildningsnämnd

Göteborgs utbildningsnämnd

Solnas skolnämnd

Värmdös utbildningsnämnd

Österåkers Förskole- och grundskolenämnd


Det är FRITT FRAM att kopiera hela eller delar av all text på dessa sidor.
Hämta inspiration och fortsätt kämpa för alla barns rätt till utbildning