Hoppa till innehåll

#1 ”Det tog inte många veckor i skolan innan hen var förvirrad, ledsen och djupt besviken”

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn längtade till skolan redan på förskolan, men det tog inte många veckor innan hen var förvirrad, ledsen och djupt besviken. Hen förstod inte strukturen, upplevde att det var oordning och att hen blev avbruten hela tiden med något nytt som skulle hända.

Hen kunde redan läsa men fick arbeta med samma uppgifter som alla andra och fick inga läsläxor trots att hen frågade efter det. Det sociala var svårt och hen fick ingen stöttning utan fick höra att ”det får ni klara själva”. Skolan började och hoppet väcktes, men oordningen, lärarbyten och för lätta uppgifter ihop med en alltför krävande miljö gjorde att mitt barn blev hemmasittare redan i tredje klass.

Hen, som senare konstaterades ha diagnosen autism och en särbegåvning drabbades av svår psykisk ohälsa som hen kämpar emot än idag- flera år senare. Hen har en djup misstro mot vuxna och mot systemet, självskadar och har i perioder självmordstankar dagligen.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver samma trygga vuxna i närheten hela tiden som skapar en hållbar relation med mitt barn. Hen behöver en lugn miljö med tydlig struktur och uppgifter på rätt nivå. Hen behöver hjälp med kompensation för sina kognitiva funktionsnedsättningar i form av förberedelse, tydlig struktur och stor flexibilitet.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inse att barn med NPF behöver något helt annat än vad dagens skola kan erbjuda. Se följderna av vad dagens skola gör med individer och hur det påverkar deras familjer och fortsatta liv. Inse att en skola som fungerar skulle spara så oerhört mycket lidande för individen, men också för familjen runt omkring. Ta del av den forskning och kunskap som finns och skapa en fungerande skolgång i tätt samråd med individen och de närstående. Spara liv och stoppa det lidande dessa familjer utsätts för i dagens skola!