Hoppa till innehåll

#2 ”Den onda spiralen av konsekvenser snurrar fort, han skulle behövt ett mindre sammanhang från början”

Hur har ditt barn det i skolan?

Till hösten har sonen inte kunnat gå till skolan på 3 år. Det betyder att han har missat hela mellanstadiet. Ångesten gällde först skolan men utan socialt umgänge i skolan kom den senare att gälla allt och alla utanför hemmets trygga väggar. Han fick inte stödet han behövde, bytte skola och inte heller där kunde man ge stödet. Bytet missköttes av både överlämnande och mottagande skola. Ett svek av gigantiska mått.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Den onda spiralen av konsekvenser snurrar fort. Han skulle ha behövt ett mindre sammanhang från början av skolgången på sin närmsta skola. Npf-anpassad då han har autism. Slippa matsalen, gymnastik i stor grupp etc. Och någon med npf-kompetens som stöttar ännu mer socialt. Är nu inkopplad i närvaroteam men otroligt svårt att få tillbaka tilltro och minska ångesten.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inrätta små undervisningsgrupper på ALLA skolor med hög vuxennärvaro och lärare mfl utbildade i npf. Ett skolbyte kan bli traumatiskt, särskilt om sociala kontakter med jämnåriga bara finns i skolan du redan börjat i och har en funktionsnedsättning där förändring är svårt. Därför måste utbildning och positiv social utveckling finnas till hands där dessa barn finns- alltså i varje skola!