Hoppa till innehåll

#25 ”Han gick ut grundskolan med 1 godkänt betyg. I stort hemmasittare hela högstadiet”

Hur har ditt barn det i skolan?

Son med Autism/adhd 17 år. Gick ut grundskolan med 1 godkänt betyg. I stort hemmasittare hela högstadiet. Hade 1 till 1 undervisning 2 h I veckan utanför skolan för han klarade inte gå in på skolan. Sedan hösten -21 kommit in på anpassat gymnasium med blandad teoretisk samt praktisk undervisning med internat som förbereder för vuxenlivet MEN då detta internat måste finansieras av socialtjänsten och utredning gjordes och han fick avslag för stöd till internatet kan han inte gå på skolan alls. Detta är vi i rättstvist om. Sonen har i stället praktik för tillfället som han trivs med

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Dessa elever behöver individanpassad och intressenter undervisning på ett litet tryggt sammanhang med samma förutseende rutiner dagligen

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Elofpedager på samlat ställe för dem med hemmasittarproblematik med fungerande resursskola med utåtagerande elever skilda från inåtvänd elever