Hoppa till innehåll

#55 På nationell nivå: Gör det till ett KRAV att VARJE skola ska ha en liten NPF-grupp. Precis som det finns krav på idrottshall, timplan, skolgård mm.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mycket ångest för yngsta sonen med ADHD och drag av autism. Går sporadiskt i skolan (åk8) Har nästan inga godkända betyg. Äldsta sonen med asperger klarade sig bra på mellan och högstadiet pga autismklass och fick godkända betyg. Kom in på gymnasieprogram men hoppade av efter jul då han inte orkade med tempot och allt eget ansvar.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Att få gå i en liten grupp med anpassad undervisning (tex läxfritt, tydliga instruktioner, färre krav mm) även när man har ADHD, inte bara autism. Förstående och utbildad personal inom NPF. BUP/HAB kommer till skolan och samarbetar med skolpersonalen istället för att redan utslitna föräldrar måste kuska runt på möten flera gånger i månaden.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

På nationell nivå: Gör det till ett KRAV att VARJE skola ska ha en liten NPF-grupp. Precis som det finns krav på idrottshall, timplan, skolgård mm. Skapa fler utbildningar för lärare inom NPF. På kommunal nivå: se till att anställa utbildad personal inom NPF. Samarbeta med BUP och HAB på plats i skolan. Minimera möten där föräldrar måste delta.

/Förälder