Hoppa till innehåll

#56 barn Som börjar droga för att fly från känslan av att vara dum och värdelös. samma barn som med en liten stödinsats plötsligt får A i de ämnen de inte klarat.

Hur har barnen det i skolan?

Jag blir uppriktigt ledsen och arg när jag hör många av mina patienters berättelser. Barn som uppenbarligen har svårigheter men där skolan inte klarar att stötta upp av olika anledningar. Barn med svåra ADHD-symtom som inte får hjälp alls i skolan. Som år efter år får bevis på hur korkade de är, som misslyckas, som hoppar av skolan eller som inte klarar att få slutbetyg. Som börjar droga för att fly från känslan av att vara dum och värdelös. Och samma barn som med en liten stödinsats plötsligt får A i de ämnen de inte klarat på ett helt stadium. Och sen uteblivet stöd igen. Barn som har uppenbara svårigheter när lärare beskriver deras fungerande, men där läraren sedan säger att hen inte anser att barnet har några problem. Och samtidigt ställer sig frågande till varför barnet inte kommer till skolan, varför barnet får utbrott i skolan eller varför barnet inte klarar kunskapsmålen. Det går knappt att förstå hur det är möjligt att barn har det såhär…

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Barn som inte klarar skolan får sämre självförtroende och rejält ökad risk för psykisk ohälsa. Vuxna som inte klarade skolan som barn riskerar ett skadligt utanförskap både socialt och ekonomiskt.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Kunskap och förståelse om barns fungerande, om exekutiva svårigheter, neuropsykiatriska tillstånd och vad skolmisslyckande leder till på sikt för individ och samhälle. Det saknas resurser, det saknas riktlinjer. Det ska inte vara så stor skillnad på skola och skola, men idag kan vissa skolor vara väldigt medvetna medan andra är vilda västern.

/BUP-anställd