Hoppa till innehåll

#60 Kommuner måste ta ansvar för de barn som far illa i skolan. Nu vet de inte ens hur stort problemet är. Skolan måste börja lyssna på föräldrar. Nästan alla föräldrar till ”hemmasittare” har försökt långt innan barnen blir hemma

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn kan inte gå till skolan. Det är för stort och för många barn och vuxna där. Det blir ångest över alla krav som hen inte klarar att leva upp till. Skolan anser sig inte kunna anpassa och efter tre år hemma har hon fortfarande ingen skolplacering som någon inblandad tror på.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver ett mindre sammanhang som är lugnt då hen har stor ljudkänslighet. Efter alla år av att försöka gå i vanlig skola är hon numer så kravkänslig och rädd för att misslyckas igen att hon behöver massor med övning för att våga göra någonting alls.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skolan behöver göras om. Kraven på barn är orimliga och barn slås ut. För dem som inte orkar stora grupper behövs mindre sammanhang. Eftersom få barn klarar dagens stora klasser behöver klasstorleken minska generellt. Kommuner måste ta ansvar för de barn som far illa i skolan. Nu vet de inte ens hur stort problemet är. Skolan måste börja lyssna på föräldrar. Nästan alla föräldrar till ”hemmasittare” har försökt långt innan barnen blir hemma att lyfta att barnet inte har det bra i skolan. Om man sätter in insatser tidigt behöver det inte bli så illa för barnen.