Hoppa till innehåll

#59 ALLA lärare har samma ram, läromiljön, relationsbyggande, mindre klasser, täta mentorssamtal, ständiga utbildningar om NPF. Genom detta har Vi lyckas bra med att höja närvaron för de elever som har en historik av hög frånvaro.

Hur har barnen det i skolan?

Jag jobbar på ett specialpedagogiskt gymnasium, Magelungen. De elever jag jobbar med har alla en svår grundskoleerfarenhet bakom sig. Många i min skola har någon form av psykisk ohälsa eller NPF-diagnos. Många läser en kombination av yrkesprogram och IMA där de läser in sin grundskolematte samtidigt som de startar upp ett yrkesprogram.

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Vi jobbar väldigt noga med tydligt med nyckelfrågorna och lektionsstruktur där ALLA lärare har samma ram, läromiljön, relationsbyggande, mindre klasser, täta mentorssamtal, ständiga utbildningar om NPF. Genom detta har Vi lyckas bra med att höja närvaron för de elever som har en historik av hög frånvaro. Vi lyckas bra med att stödja eleverna i olika behov för att nå kunskapskraven i många ämnen och kurser. Tyvärr har en del elever så mycket att ta igen i matten att de inte hinner klart även under sin gymnasietid. Vilket leder till att de inte får sin yrkesexamen utan bara studieintyget. Detta rycker undan mattan för många elever redan vid första klivet ut i arbetslivet. Tyvärr har inte alla våra elever motivation att läsa in sin matte på vux. Elverna ser det som ett misslyckande att de ”bara” får ett studieintyg. Tyvärr lyckas vi inte alltid med de elever som har en svår psykisk ohälsa eftersom vi inte bedriver behandling. (Vilket jag ibland önskar att vi hade på vår skola)

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

I den finaste av världar skulle jag önska att den typ av skola (specialpedagogisk skola) jag jobbar på inte skulle behövas. Det stöd vi ger våra elever här skulle vara en självklarhet i ALLA skolor. Jag vill att politikerna satsar på Elevhälsan, (det är katastrof med en kurator en gång i veckan på ca 1000 elever. Som det är på vissa skolor idag) personaltäthet både inom skola och fritidsverksamheten (idag kan det var ca 70 barn på fritids på en pedagog) och antal elever i klasserna, Max 20. Satsa på specialskolor och specialklasser i vanlig skolor.

/Lärare