Hoppa till innehåll

#66 Redan i femman nu säger de att han kommer få F i engelska och kanske svenska. F som i failure, misslyckad. Är det rätt att göra så här mot våra barn?

Hur har ditt barn det i skolan?

Sen han började fyran började han känna sig värdelös. Han har språkstörning/dyslexi. Redan i femman nu säger de att han kommer få F i engelska och kanske svenska. F som i failure, misslyckad. Är det rätt att göra så här mot våra barn?

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassningar har gjorts. Dock inget åtgärdsprogram eller särskilt stöd trots att de redan ser att han inte klarar va kraven. Tyvärr tror jag det är hela systemet det är fel på. Min man som också har lässvårigheter hade nog aldrig klarat dagens skola. Han är nu en lyckad egenföretagare. Hur kan vi ha ett system som slår ut eleverna redan i grundskolan?

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag tror politikerna behöver se över hela läroplanen, kunskapskraven och betygen. Man kan inte ha kunskapskrav som är rent av omöjliga för flertalet elever att nå. Det är hål i huvudet som en känd psykolog sa.