Hoppa till innehåll

#65 Mitt mammahjärta gör så ont då jag förstår honom och skulle önska situationen såg annorlunda ut. Nu spårar allt totalt, hög frånvaro, inga betyg och en tonåring som inte har någon framtidstro.

Hur har ditt barn det i skolan?

Sonen får absolut inte det stöd han behöver för att lyckas och uttrycker vad det är för mening med att gå i skolan. Mitt mammahjärta gör så ont då jag förstår honom och skulle önska situationen såg annorlunda ut. Nu spårar allt totalt, hög frånvaro, inga betyg och en tonåring som inte har någon framtidstro. Känns som man som förälder gör allt, men det är ändå ej tillräckligt. Hoppas på en förändring då det är så många drabbade och psykisk ohälsa kommer på köpet.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Att personal ska ha stor kunskap om NPF. Ge varje individ rätt förutsättning för att lyckas. Att tänka utanför boxen och att det som så fint står skrivit om lagar gällande skolan också skall gälla i praktiken,ekonomin skall ej styra! Inte ge upp, hitta alternativa lösningar och bygga upp NPF:s barnens självkänsla,se till att de lyckas och på så sätt kan få e ljusare syn på framtiden.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ta NPF:S barnens samt deras föräldrar på allvar. Förändring måste ske! snälla vakna upp och arbeta fram en förändring som innebär att alla kan lyckas bara man har de rätta förutsättningarna och verktygen,det är alla barn i skolan värda. All person skall ha kundkap om NPF och bemöta de på rätt sätt.