Hoppa till innehåll

#67 Ingen lärare signalerade att hon somnade på bänken, vilket var tecken på utmattning. Nu har hon varit hemma i ett halvår och vi föräldrar går på knäna.

Hur har ditt barn det i skolan?

I åk 3 grät dottern och ville ej gå tillbaks efter jullovet. Vi föräldrar bad om utredning som visade NPF. Vi kämpade, dottern kämpade o kunde till slut vara i skolan igen med bara specialpedagogen, inte i klassen. Åk 4 o 5 fungerade ok, ny skola, bra klasslärare o medicinering. I slutet av åk 6 gick det utför igen och i början av åk 7 kom kraschen. Vår dotter gick in i en depression. Vi hade då sedan innan sommaren bett om stöd, anpassningar, krisplan då frånvaron började öka pga hon klarade inte hänga med. Trots att hon fick 4 F skrevs inga åtgärdsplaner- som skolan är skyldig att göra. Ingen lärare signalerade att hon somnade på bänken, vilket var tecken på utmattning. Brist på kompetens hos lärare som inte kan ge rätt stöd trots information om hennes behov utifrån NPF. Nu har hon varit hemma i ett halvår och vi föräldrar går på knäna. Kämpar med alla kontakter kring skola, bup o socialtjänst. Nu tar vi små steg och hon har träffat specialpedagogen själv några gånger. Hon blir sedd, bekräftad o känner sig trygg med henne.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Trygg relation med lärare/några vuxna. Kompetens om NpF hos lärarna! Tydlig kortfattad information om uppgifter, tät uppföljning. Följa ungdomens egen lust och kreativitet o koppla till skolämnena!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se över hur varje skola hanterar det dem är ålagda att göra enligt skollagen. Utbilda all personal i NPF! Se över hur skolorna hanterar när en elev blir hemma- vad görs då?