Hoppa till innehåll

#70 Då vi är engagerade resurspedagoger så får eleverna en bra stund i vår studio. Men lärarna och ledningen har ingen koll på vad de gör eller hur arbete går.

Hur har barnen det i skolan?

Då vi är engagerade resurspedagoger så får eleverna en bra stund i vår studio. Men lärarna och ledningen har ingen koll på vad de gör eller hur arbete går. Lärarna ska ge uppgifter men och bedöma eleverna men tar aldrig en stund att sitta ner med dem. Specialpedagogerna som skriver deras kartläggning och ÅP träffar aldrig eleverna. Vilket gör att eleverna hamnar mellan stolarna. Om en lärare blir sjuk ska vi som jobbar med elever som inte klarar av en klassrums miljö stänga ner studion och skicka ut eleverna i klassrummen och hoppa in som vikarier, detta drabbar de eleverna som som åtgärd att få sitta i lugn och ro med personal. Elever som behöver ännu mindre grupp där finns det inte plats eller så anser man at tvi provar och ser hur det går ”hen var ju lugn idag”. Vi resurspedagoger får utbilda lärarna i NPF och förklarar hur eleverna fungerar och vad deras diagnoser innebär.

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Det saknas engagerad personal, utbildning till lärarna och rektorerna i NPF diagnoser och specialpedagoger som träffar eleverna.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

En skola som är anpassad med ordentligt med resurser till dessa barn. Man plockar bort resurser i klassrum och de gå resurspedagoger man har ska pendla mellan 4-5 elever som går i olika årskurser. Eleverna behöver kontinuitet, trygghet och stabilitet.