Hoppa till innehåll

#75 I en klass med 25-30 elever kan en lärare omöjligt hinna med att se och hjälpa mina barn. Det är orimligt att kräva detta av lärarna, samtidigt som de tvingas lägga mer och mer tid på dokumentation.

Hur har ditt barn det i skolan?

Nu funkar skolan hyfsat för båda barnen, tyvärr krävdes det att båda mådde otroligt dåligt innan de fick hjälpen de behövde. Att ha en 8-åring som ligger på golvet och bara skriker att han vill dö, när man nämnde skolan, är inget någon ska behöva uppleva. Varken barn eller föräldrar. Min son hade det så varje dag. Min dotter bara blev tyst, stel och okontaktbar. Nu går båda i små klasser med anpassat schema och i stort sett är undervisningen anpassad efter vad barnen behöver. Trots detta krävs det mycket tid och kunskap av lärare och stödpersoner att få skolan att funka för barnen. I perioder funkar det inte ändå, skolan kan ringa och be mig hämta min son eftersom han har sån ångest. Eller så springer han hem. Min dotter skickar sms när hon behöver bli hämtad. Jag är otroligt tacksam över att skolan inte ifrågasätter det, utan istället undrar om de kan göra annorlunda, så skolan funkar bättre. I en klass med 25-30 elever kan en lärare omöjligt hinna med att se och hjälpa mina barn. Det är orimligt att kräva detta av lärarna, samtidigt som de tvingas lägga mer och mer tid på dokumentation. Fler och fler lärare säger upp sig och/eller blir sjukskrivna. Barn måste gå i skolan. Orättvist mot både pedagoger och elever.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Liten klass med fler vuxna. 6-8 elever med 2-3 lärare/stödpersoner. Anpassat klassrum med skärmar, större avstånd mellan bänkarna, inte en massa saker uppsatta på väggarna, bildstöd över dagen, anpassat material med bildstöd och exempel utifrån elevens behov av tydlighet. Personalen behöver jobba aktivt och förebygga att frustration och konflikter uppstår, inte vänta och kliva in när det redan blivit konflikt. Personalen behöver ha kompetens att förebygga och anpassa för barnens behov, inte säga åt dem att ”skärpa sig” eller skicka meddelanden om att vi ska prata med barnet om att inte svära, tex.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det behövs resurser! Ekonomiska resurser, men även lokaler och personal saknas. Kunskapen om tex NPF är skrämmande låg på skolorna och fortbildning om tex tydliggörande pedagogik skall konkurrera med utbildningar om datasystem, dokumentation, hur man tar emot nyanlända elever som flytt krig, osv osv. Jag menar inte att dessa grupper skall ställas mot varandra, men okunskapen skadar många barn. Specialpedagogernas och speciallärarnas roller behöver förtydligas och förstärkas.