Hoppa till innehåll

#85 Nu har rektorn kommit fram till att vår son plötsligt bara behöver stöd måndag-onsdag. Vi undrar om adhd och autism är borta övriga dagar?

Hur har ditt barn det i skolan?

Vi har kämpat och stridit för att vår son ska få rätt stöttning för sina behov. Ett tag får han det, men plötsligt (utan förvarning) plockas stödet bort och ingen berättar det för oss. Nu har rektorn kommit fram till att vår son plötsligt bara behöver stöd måndag-onsdag. Vi undrar om adhd/autism är borta övriga dagar? Inget svar från skolan…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mer stöttning i jobbiga situationer, framförallt raster. Särskild anpassad undervisning efter just honom, inte sådant som andra barn med samma diagnos behöver. Saknar överlag det INDIVIDUELLA i skolan. Alla ska passa in i samma fyrkantiga ram. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ändra skolplanen. Inte kräva/tro att alla barn ska kunna nå samma mål. Inte ha sån press på barnen från tidig ålder. Mer individuellt anpassad undervisning.