Hoppa till innehåll

#86 Elever med NPF på vår högstadieskola har det extremt tufft. Det är många ämnen, drygt 15. Olika lärare och salar i varje ämne. Ett par-tre prov eller test varje vecka utöver andra läxor.

Hur har barnen det i skolan?

Elever med NPF på vår högstadieskola har det extremt tufft. Det är många ämnen, drygt 15. Olika lärare och salar i varje ämne. Ett par-tre prov eller test varje vecka utöver andra läxor. Eleverna jobbar mkt i projekt och grupparbeten vilket är extra svårt. Det är stora klasser och mkt stök. Informationen om läxor och inlämningar finns online = osynligt och blir otydligt. Många med psykisk ohälsa, självskadebeteende och stress-symtom. Flertalet hemmasittare. 

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Mindre klasser generellt och mer lärar-täthet men ännu bättre hade det varit med en NPF-klass eller liknande. Dela in elever i nivå inte ålder. Fler speciallärare och specialpedagoger. Då behövs inte lika många individuella anpassningar!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Kontrollera vad tilläggsbeloppen används till! Dessa ska vara öronmärkta! Då kan man istället bevilja fler när pengarna går till rätt saker och inte försvinner i annat. Studiebesök i skolorna!! Ej förbokade utan kom och var med, se hur det ser ut. Ta ansvar!! Barn med ADHD blir hänvisade till resursskola eftersom det inte fungerar i vanliga skolan men resursskolor tar inte emot! Tar endast emot barn med autism eller dubbeldiagnos. Barn med bara ADHD hamnar mellan stolarna! Vem tar ansvar för detta?!?