Hoppa till innehåll

#132 Skolan har fått fyra föreläggande från skolinspektionen, gällande rätten till utbildning och särskilt stöd. Inte ens det hjälper för att förbättra vårt barns situation. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Att ha barn med NPF i dagens skola är en ständig kamp för att få sin rätt till utbildning genom rätt stöd och anpassningar! I 6 års tid har vi försökt få till en fungerande skolgång och samarbete med skolan.  Då kunskap om NPF i skolan och vilka rättigheter barn har enl. Skollagen inte går ihop har skolan fått fyra föreläggande från skolinspektionen, gällande rätten till utbildning och särskilt stöd. Inte ens det hjälper för att förbättra vårt barns situation.  Med skolans misslyckande och totala oförmåga att ta hand om våra barn som far mycket illa i skolan,  har vi idag ett barn som inte längre  har någon självkänsla,  tror på sig själv och eller ser meningen med livet.  

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Först och främst tror jag det behövs mer kunskap hos lärare och ledning om npf, upplever alldeles för ofta okunskap. Och även om det finns några enstaka pedagoger med kunskap finns inte tid, pengar och gemensamma arbetssätt för att kunna arbeta med elever på ett bra sätt.   Mitt barn hade behövt mindre grupper, mer bekräftelse, tydligare instruktioner,  lugnare miljö,  lärare med mer tid för varje elev.    Vi har bytt skola för vårat barn sen 1 år tillbaka.  Vi upplever att den nya skolan i samma kommun har ett helt annat bemötande,  och mer vilja att lösa vårt barns skolsituation trots att det gick ett barn som var totalt skolskadat.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Vi tycker man behöver se över hela skolsituationen med vilken kompetens lärare  ska ha, storleken på klasser,  att se varje individ och ha möjlighet och resurser att ge alla elever det dem behöver.    Det behöver ske ett samlat grepp,  idag får inte skolan kosta något vilket resulterar i utbrända föräldrar som är sjukskrivna,  barn som får ut i vuxenlivet och hamnar utanför det sociala systemet.  Vi lägger alldeles för mycket pengar på barn som far illa i skolan i andra led än just där det behövs.    Anmälningar till socialtjänsten ökar med flera 100% för att skolorna inte kan ta hand om våra barn på ett föredömligt sätt,  samma med trycket på bup, som inte heller hinner med och har resurser. Det här är en ren konsekvent av att skolan inte klarar av att ge rätt förutsättningar till alla barn.