Hoppa till innehåll

#131 Jag har haft önskemål om en mindre grupp för min son, för han kan få jobba i lugn och ro men även ha kamrater. Men det finns inget sådant på hans skola och rektorn säger att det heller inte går att lösa.

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son på 10 år är exkluderad från klassrummet, sitter ensam med 2 resurser utan specialpedagogiska utbildningar, utesluten från matsalen och gympan.  Min son har epilepsi, drag av autism, adhd och en inlärningsstörning som ska utredas vidare.  Detta är rektorns sätt att hantera ett litet barn som har en sjukdom och funktionsnedsättning som bara vill vara som alla andra, tillhöra en gemenskap, som behöver mer stöd och hjälp för att lyckas. Hon exkluderar mitt barn från allt det.  En maktlös förälder som bara vill att sitt barn ska må bra i skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Jag har haft önskemål om en mindre grupp för min son, för han kan få jobba i lugn o ro men även ha kamrater. Men det finns inget sådant på hans skola och rektorn säger att det heller inte går att lösa.  Önskar också att hans undervisning hade varit mer anpassad till hans svårigheter och dagsform.  Resursen idag gör så gott hon kan men hon känner sig maktlös i att nå fram till honom ibland och har bett mig prata med rektorn. Hon har själv inte kunskapen att veta hur hon ska göra men tycker om mitt barn och vill hans bästa.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag hade önskat det fanns en skola för dessa barn som behöver extra stöd och förståelse. Även mindre grupper på sin vanliga skola, där de har chansen att få vara med sina kompisar på rasterna. Och i klassrummet när de har bra dagar!