Hoppa till innehåll

#148 Akuta åtgärder är att låsa in mitt barn i klassrum på raster och att rektorn beslutar om att hen slipper ett ämne där mycket av mobbningen sker – det vill säga, mitt barn straffas för att hen blir mobbad

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt högintelligenta barn har bla autism, och blir retad, mobbad och kränkt dagligen av andra elever i klassen och skolan. 11 år gammal bestämmer hen sig för att ta livet av sig, efter en längre tids kämpande, vilket jag lyckligtvis lyckas avstyra. I skolan anser man att målen uppfylls, så varför medverka till möten mm som jag bett om i månaders tid?! Akuta åtgärder som sätts in är att låsa in mitt barn i klassrum på raster, och att rektorn beslutar om att hen slipper ett ämne där mycket av mobbningen sker; dvs mitt barn straffas för att hen blir mobbad (för att hen är annorlunda).   

Jag har flera gånger övertalat mitt barn att ändå gå till skolan, men trots deras ”handlingsplan” sker nya saker dagligen. Mitt barn har tappat förtroendet för vuxna och barn i skolan och klarar inte längre av att gå dit.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Om skolan hade lyssnat när jag först bad om möten med alla involverade för flera månader sedan hade det inte behövt gå såhär långt!     Nu skulle mitt barn behöva en resurs för att ens kunna vistas i skolan, men hen får inte det och har istället blivit sjukskriven från skolan. Jag får väldigt generella mail från rektorn om skolans syn på mobbning, men inget konkret händer vad gäller mitt barn. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Bara för att ett barn når målen i ämnen i skolan innebär det inte att barnet mår bra i skolan och klarar av miljön i/runtomkring skolan. Se till varje enskilt barns mående, det är deras arbetsmiljö! Det måste finnas en trygghet även i skolan.