Hoppa till innehåll

#147 Barnen får inte det stöd de behöver. För att överhuvudtaget få anpassningar och stöd har vi behövt lära oss skollagen och anmäla och överklaga beslut.   

Hur har ditt barn det i skolan?

Två av mina tre barn har haft en icke fungerande skolgång. Skollagen är bra men den efterlevs inte. Min ena dotter hade 50% frånvaro från åk 3-6 och hel frånvaro i åk 7-8. I åk 9 efter att vi anmält skolan fick hon med vårt stöd läsa in ett antal betyg hemifrån. Gymnasiet har fungerat bättre. Där finns speciallärare och rektor följer lagen. Yngsta har också haft mycket frånvaro, varav hel halva åk 7. Båda har anpassad studiegång med reducerad timplan vilket jag upplever är den billigaste lösningen för skolan. Egentligen hade de behövt små grupper och möjlighet till ett till ett stöd någon/några gånger per vecka. Båda har ADHD och mycket hög begåvning. Skolmisslyckandet har påverkat deras psykiska hälsa mycket negativt och båda har varit suicidbenägna i perioder. Båda är egentligen mycket vetgiriga och vill inget hellre än att ha en fungerande skola.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

De behöver stöd för att kompensera för bristande exekutiva funktioner, dvs hjälp med planering, dubbla läromedel, punktlistor. Båda är mycket intryckskänsliga och hade behövt en lugnare miljö för att orka hela dagar. Nej de får inte det stöd de behöver. För att överhuvudtaget få anpassningar och stöd har vi behövt lära oss skollagen och anmäla och överklaga beslut osv.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lärarna behöver totalt sett få mer tid per elev och överhuvudtaget få en reell möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Skolorna behöver npf-anpassas från grunden. Vid frånvaro tänk npf. Det behöver även finnas fler alternativa undervisningsformer. Mindre grupper. Elevhälsan behöver utökas och det behövs många fler speciallärare och specialpedagoger. Ta bort betygen i lägre årskurser.  Följ upp det särskilda stödet. Följ upp hur många timmar som ”anpassas” bort.