Hoppa till innehåll

#146 Som det ser ut nu så är det jag som förälder som måste ta ledigt från mitt jobb för att vara med min dotter i skolan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Min dotter började må väldigt dåligt när hon skulle börja åk 4. Från att ha gått i en lugn klass på 16 elever, till att slås ihop med en väldigt stökig och högljudd klass så att dom nu är över 30 elever, gjorde att min dotter började må sämre och sämre, och ville till slut inte gå till skolan. Jag tog kontakt med skolan tredje veckan på höstterminen och förklarade min oro, men det är FÖRST NU vi har haft ett ordentligt möte med skola, bup, kommunens närvaroteam m.fl. Och fram till nu har jag parallellt med skolan sökt hjälp på flera håll, eftersom att allt har tagit så fruktansvärt lång tid från skolans håll. Detta är under all kritik!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Som det ser ut nu så är det jag som förälder som måste ta ledigt från mitt jobb för att vara med min dotter i skolan. Skolan har gjort anpassningar i form av att hon inte behöver gå på ”dom mindre viktiga” lektionerna, men inte så mycket mer än så. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Politikerna behöver se saker och ting med egna ögon! Dom behöver komma ut till skolor för att se kunna se miljön som ska vara en tillfredsställande plats för ALLA, både lärare och elever, men som långt ifrån är det!