Hoppa till innehåll

#145 Autistiska barn kan inte uppfylla alla kriterier i betygsmatriserna men det betyder inte att dom inte kan och förstår lika bra som de barnen som klarar det

Hur har ditt barn det i skolan?

Han har det svårare än de ”normala” barnen då han inte får det stöd han behöver. Han ses bara som jobbig och ovillig att göra något. Dom förstår inte att han behöver stöd fastän han är duktig i skolan

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver kortare introduktioner på lektionerna, förklarat för sig enskilt angående uppgifter, ordning och struktur och rättvist bemötande. Lärarna förstår INTE alls detta eftersom han har högpresterande autism.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Anpassa betygen efter hur individen kan prestera. Autistiska barn kan inte uppfylla alla kriterier i betygsmatriserna men det betyder inte att dom inte kan och förstår lika bra som de barnen som klarar av det