Hoppa till innehåll

#150 När det gäller fritids har det alltid varit barn med NPF som ska anpassa sig till bristande verksamhet istället för att den lagstyrda pedagogiska verksamhet som fritids är , gör anpassningar. Jag har betalat mycket genom åren för en verksamhet mitt barn knappt kunnat använda.

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag har betalat för fritids sedan mitt barn gick i förskoleklass. Men fritids har genom åren mest varit skrikigt och ostrukturerat och utan de anpassningar mitt barn hade behövt. Jag har fått höra att fritids inte passar alla barn. Men fritids är en del av skolverksamheten och det är diskriminering när de inte anpassar. Mitt barn har gått mindre och mindre på fritids pga brist på anpassningar. Till slut har hen slutat gå dit helt. Men jag har behövt behålla platsen för att hen ska ha nånstans att vara när det är lov och jag inte kan vara ledig, dvs några dagar på sommarlovet och på de andra loven.

Jag har föreslagit skolan att jag ska få reducerad avgift eftersom jag betalar för en verksamhet mitt barn knappt  kan använda pga bristande anpassningar . Det går de inte med på. När de andra gör utflykter erbjuds inte mitt barn anpassade utflykter, utan erbjudandet har istället varit att stanna kvar på fritids.  En gång ( det var innan pandemin) när många pedagoger var sjuka fick jag höra att det vore bra om jag kunde vara hemma med mitt barn istället för att hen skulle gå till fritids för det skulle kanske vara rörigt pga få pedagoger. Då föreslog jag att de skulle säga det till föräldrar med neurotypiska barn istället.  

Men när det gäller fritids har det alltid varit barn med NPF som ska anpassa sig till bristande verksamhet istället för att den lagstyrda pedagogiska verksamhet som fritids är , gör anpassningar. Jag har betalat mycket genom åren för en verksamhet mitt barn knappt kunnat använda. I höstas fick jag till och med höra att det inte skulle finnas någon fritidsverksamhet för mitt barn på plats förrän i november. Jag jobbade heltid. Det visste skolan. Men mitt barn hann aldrig testa den för hen kraschade långt dessförinnan, och klarade inte av att gå till skolan alls längre. Till slut kraschade även jag, blev halvtidssjukskriven ett tag. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Tänk om fritids hade varit en plats där mitt barn hade kunnat få utöva sina intressen! Jag har kommit med så många förslag under åren.   Tänk om fritids hade kunnat vara en plats för lugn och återhämtning och sedan strukturerade fritidsaktiviteter, i olika rum så att de inte störde varandra.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på oss. Bekräfta för oss att Sverige är ett välfärdssamhälle.  Bekräfta för oss att ni menar allvar med att alla barn har rätt till utbildning. Resurssätt förskola, skola och fritids så att det kan bli verklighet. Samhället har berövat mitt barn ett år av hennes utbildning och under alla år berövat hen rätten till en skola och ett fritids med anpassningar. Ge oss förutsättningar att klara av tillvaron när det har gått så långt att barn inte kan gå till skolan.