Hoppa till innehåll

#153 Jag är själv i klassrummet. När mina elever inte når målen undrar specialpedagogerna om jag verkligen jobbar med extra anpassningar. Mitt jobb är omöjligt. 

Hur har barnen det i skolan?

Jag har en helt vanlig klass. Vi jobbar mycket med extra anpassningar. På listan finns 27 extra anpassningar. 5 elever behöver en extra egen genomgång, 3 elever ska få allt material utskrivet, 4 elever ska alltid få skriva på datorn, 2 elever kan inte delta på genomgång, 3 elever behöver alltid bildstöd, 1 elever behöver alltid ha tillgång till ett tyst rum osv. Jag är själv i klassrummet. När mina elever inte når målen undrar specialpedagogerna om jag verkligen jobbar med extra anpassningar. Mitt jobb är omöjligt. 

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

Mindre klasser, bättre kunskaper kring NPF.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på lärarna!