Hoppa till innehåll

#174 Hjälpen från skolan har varit så beroende på vilken vuxen som fått ta ansvaret. Först i andra klass fick hen en specialpedagog som gjorde ett fantastiskt bra jobb.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har under hela skolgången haft det svårt med alla delar under dagarna. Hjälpen från skolan har varit så beroende på vilken vuxen som fått ta ansvaret. Först i andra klass fick hen en specialpedagog som gjorde ett fantastiskt bra jobb med mitt barn + att hen fick med mentorn oxå!   Nu går mitt barn i den stora delen av skolan men ny klass och lärare. Vi föräldrar och specialpedagogen tryckte på hårt att när hen började på den skolan att insatser skulle sättas in direkt…men nej. Fanns ingen ny specialpedagog och mitt barn hade svårt att anpassa sig till allt det nya. Tiden gick och lite hände och hen har nu varit hemma från skolan i över 6 månader…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn hade behövt stöd från specialpedagog mycket tidigare än vad han fick. Skolan hade behövt lyssna mer på oss föräldrar angående hans mående när det kom till skolan. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mindre klasser! Fler lärare! Fler speciallärare/specialpedagoger. Mer utbildning för lärare ang npf diagnoser och språkstörningar.