Hoppa till innehåll

#173 På grund av social ångest funkade det mycket bättre när det var distansundervisning, men skolans linje har varit att det viktigaste är att hon kommer till skolan och sitter av tid, hellre än att vara hemma och få en utbildning.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn går ut nian i vår – förhoppningsvis med 8 betyg för att kunna komma in på ett yrkesprogram. Hon har utretts för adhd men faller på att hon inte haft betydande svårigheter före 12 års ålder, troligtvis för att hon och vi föräldrar kompensera för svårigheterna.  Har länge varit stressad av pressen och betygshetsen som länge visade sig som migrän, och sedan dryga året ångest och nedstämdhet pga utmattningssyndrom. Ska vi ha elever som blir utbrända innan de ens gått ut grundskolan? Pga social ångest funkade det mycket bättre för dottern när det var distansundervisning men skolans linje har hela tiden varit att det viktigaste är att hon kommer till skolan och sitter av tid, hellre än att vara hemma och få en utbildning. Inställningen har initialt upplevts vara att hon mest är lat och skoltrött  Till slut har vi i alla fall fått till en lösning med anpassat schema och fokus på några ämnen för att då betyg tillsammans med en resurs som stöttar upp.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassat schema, möjlighet till distansstudier, hjälp med struktur och planering och uppstartshjälp.  Till sist, med en dryg termin kvar av grundskolan har vi fått till det som behövs, men det har kostat på för oss alla.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

En total omstart gällande skolan. Mindre betygsfokus, rimliga betygskrav, bättre möjligheter för lärare att skapa struktur för eleverna och stötta upp och anpassa.