Hoppa till innehåll

#172 Han avslutade de sista månaderna i årskurs 5 med hemmaskola. Sedan sålde jag huset och vi flyttade till en ny större stad där han fick börja i en skola där både förståelsen fanns samt att bemötandet var välkomnande. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Efter ca 1/2 år med utredning och anpassningar i åk 4 i en oförstående och icke anpassningsbar miljö var sonens självkänsla i skolmiljö tillslut så låg och ångest nivå så hög, att jag inte längre kände att jag kunde fortsätta motivera och pusha in honom i en miljö där jag inte kände att det fanns några vuxna jag längre litade på, och som enbart bidrog till allt större mental ohälsa hos min son. Han avslutade de sista månaderna i åk 5 med hemma skola.  Sedan sålde jag huset och vi flyttade till en ny större stad där han fick börja i en skola där både förståelsen fanns samt att bemötandet var välkomnande.  Sonen har ADHD och svårt med förändringar, oljud, och i stort behov av visuellt stöd. Hans ångest och oro för skolan sätter fortsatt stora käppar i hjulet för honom och vissa dagar är lättare än andra.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Nära samarbete med specialpedagog, tät kommunikation med lärare, daglig uppföljning till en början för att min son ska bli lugn med att han är på banan eller kunna fångas upp med en plan för hur kan kan hänga med. Alla uppgifter och instruktioner visuellt och helst numrerade i ordningsföljd, enbart muntligt är helt meningslöst.   

En skola där man har en tillåtande miljö och förväntan på olikheter. Där det känns helt normalt att man har ett behov av att skärma av med huva eller keps, med öronproppar eller hörlurar mm.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Tydliggöra att skolans förväntningar måste vara att de flesta barn har olika behov och sätt att ta till sig kunskap. Skolan behöver normalisera användandet av skärmar, öronproppar, huvtrojör mm samt paus gympa, tillgång till ett rum eller ställe elever kan gå till när det blir för mycket där de bara kan landa i trygghet utan att bli störda när kroppens räddningssystem ( fight/flight) system kickar igång. Tills de är redo att självmant återvända till klassrummet när kroppen och knoppen är redo.   

Och årlig mandatory  uppdaterad utbildning för ALLA som jobbar på skolan om NPF.