Hoppa till innehåll

#171 Nu har vi vunnit högsta vinsten i skollotteriet och fått plats i en resursskola från och med i årskurs 1 i höst och jag är så tacksam. Nu kommer han ha förutsättningen att kunna lära i en trygg miljö

Hur har ditt barn det i skolan?

  Vår son är autistisk (nivå 2) och har snart gått ut förskoleklass i en kommunal skola. Trots dokumenterade svårigheter innan skolstart så ville inte skolan tillmötesgå stödbehovet från start. De ville ”själva se hur det fungerade”. Vi såg hur vår sons självkänsla krympte för varje dag som gick. Jag och min man har legat på skolan och gått på så många möten och argumenterat för vår sons rätt till utbildning. Tillslut så har vi fått igenom ett ok särskilt stöd som gör att han kan vistas i skolan.. När det däremot kommer till kunskapsbiten så ligger han efter sina jämnåriga och det som skolan erbjuder är egentligen bara förvaring. Dom vet inte hur dom ska möta honom!    

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Nu har vi vunnit högsta vinsten i skollotteriet och fått plats i en resursskola från och med i åk 1 i höst och jag är så tacksam. Nu kommer han ha förutsättningen att kunna lära i en trygg miljö.     Mitt hjärta brister för de elever i hans klass med liknande stödbehov som blir kvar utan adekvat stöd.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag har hela tiden haft känslan av att vår son är det första autistiska barn som skolan mött. Jag har saknat tydliga rutiner för mottagande och hur processer kring åtgärdsprogram har fungerat. Men framförallt så har kunskapen om autism varit skrämmande låg.