Hoppa till innehåll

#170 I åk 4 blev det tydligt att det skulle bli en kamp, men att det aldrig skulle ta slut hade vi inte kunnat föreställa oss. Idag, sju år senare, kan vi konstatera att det blev totalt 5 år utan skolgång och noll betyg från grundskolan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Historien är lång och krokig. I åk 4 blev det tydligt att det skulle bli en kamp, men att det aldrig skulle ta slut hade vi inte kunnat föreställa oss. Idag, sju år senare, kan vi konstatera att det blev totalt 5 år utan skolgång och noll betyg från grundskolan. Mamman sjukskriven under tre längre perioder. Att bli hörd av skolans personal är nästan omöjligt. Enskilda pedagoger visade förståelse, men där fanns inte tid för att möta de behov av trygghet och tydlighet vi hade. Otålighet, skuldbeläggande och orimliga kravställningar från skolan slutade med ett långt hemmasittande och utanförskap. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Trygghet, tydlighet, flexibilitet, lågaffektivt bemötande, avskärmingsmöjligheter, stressleksaker. Allt detta borde finnas tillgängligt för alla barn. Varför vänta tills en elev kraschar och får diagnos på papper innan man kan erbjuda detta. Stödinsatser borde vara grundläggande insatser. Vissa barn syns det inte på vad som händer i deras hjärnor, och en dag kan de bara inte förmå sig att komma till skolan. De behöver vila, men pressas av samhället att gå till skolan.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Låt förutsättningarna finnas innan barnen kraschar. Alla verktyg, tydlighet, värme, trygghet, flexibilitet. För att det ska fungera behövs personal med god kunskap om hur barn fungerar.