Hoppa till innehåll

#176 Mitt barn har gått från låg- och mellanstadiet där hen har haft elevassistent på 100 procent till högstadiet med elevassistent på 0 procent.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har gått från låg och mellanstadiet där hen har haft elevassistent på 100% till högstadiet med elevassistent på 0%. Detta trots full kännedom om tidigare stöd och den utsatthet hen haft av elever såväl som en längre period av skolfrånvaro. Utsattheten blev ett faktum redan andra skolveckan, lärare alarmerande om hens behov av stöd men rektorn var fast besluten om att inte tillsätta något stöd i form av elevassistent. När utsattheten tog fart och resulterade i misshandel så vägrade hen gå tillbaka, skolan satte in extra stöd vissa lektioner och övriga hänvisade hen till ett särskilt rum där spec ped och andra elever med särskilda behov fanns. Hen ville hela tiden återgå till klassrummen men fick inte den möjligheten då stöd saknas. Schemat kortades dessutom ner med en omfattning av mellan 7-9lektioner per vecka. Detta har nu pågått i ett år och skolfrånvaro ökar. Motivationen är noll och utanförskapet är stort. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hen behöver stöd av elevassistent i alla sociala situationer såväl som lärande situationer. Hen behöver även anpassningar vad gäller att läsa och skriva, kortare texter och mer dataanvändning men även lyssnande. Ett lågaffektivt förhållningssätt och ett fokus på det positiva och de styrkor hen har är avgörande för hens utveckling och mående. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Vi är långt ifrån en skola för alla. Luleå kommun har inte ett perspektiv på individen, trots allvarliga missförhållanden står huvudmannen bakom det som sker i skolorna. De förfalskat dokument i hopp om att bevisa/mörka sina misstag.