Hoppa till innehåll

#177 Barnet vill vara ifred och tilldelas en plats i ett rum utan fönster. Barnet tillbringar i princip hela vårterminen i rummet tittandes på telefonen eller sover bort tiden, kommer oftast inte ens ut för att äta lunch.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn, högbegåvad med Aspberger, blev skoltraumatiserad, psykologen på BUPs ord, redan i mellanstadiet. Hen blev djupt deprimerad och hade hög frånvaro. Jag anmälde till skolinspektionen som gav skolan föreläggande för bristande stöd och för att den inte tillgodosåg hens rätt till utbildning. Jag bråkade mig till en plats i kommunens särskilda undervisningsgrupp för elever med autismdiagnos. Hög personaltäthet och trevliga pedagoger men utan erfarenhet av autistiska elever… Ogenomtänkt gruppsammansättning där ”högfungerande” autister placeras tillsammans med elever med mer framträdande autism. Inte bra för någon elevkategori. Barnet, som är en social person med många kompisar, blir isolerad i en egen byggnad på skolområdet tillsammans med några få andra elever och trivs inte alls. Hen isolerar sig allt mer och deltar allt mindre i undervisningen. Hela tiden lastas barnet att insatser inte fungerar. Barnet vill vara ifred och tilldelas en plats i ett rum utan fönster. Barnet tillbringar i princip hela vårterminen i rummet tittandes på telefonen eller sover bort tiden, kommer oftast inte ens ut för att äta lunch. Det högbegåvade barnet kommer inte få några slutbetyg alls trots två år i SU-grupp med särskild autismkompetens. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det måste tas hänsyn även till barnens sociala behov. Även om man behöver undervisning i ett litet sammanhang kan man behöva socialt utbyte med fler elever. Kompisar är en viktig drivkraft till att vilja gå till skolan för många. Sen måste själva skoluppgifterna anpassas. Ofta anpassas det runt om som, färre elever, lokaler, individuellt schema etc. men själva uppgiften är fortfarande läs texten på s.3-5 i läroboken och svara på frågorna. Mitt barn sa: om jag inte kan lösa uppgiften i klassrummet med läraren, varför skulle jag kunna göra det i grupprummet med assistenten? Individanpassad undervisning på riktigt! Lärarna måste våga tänka nytt!  Fast det absolut viktigaste är lärarnas kompetens, förstående och bemötande. Det hjälper inte att elevhälsan är kompetent om inte lärarna som arbetar nära eleven förmår implementera extra anpassningar och har förståelse för npf.   Mitt barn går ut grundskolan utan betyg och med en stor sorg över att inte få tillhöra en ”vanlig” klass. Detta eftersom hen inte fått det stöd som hade behövts. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ett kunskapslyft för all personal på skolorna om npf och bemötande. Ett fördjupat kunskapslyft för pedagogerna med konkreta verktyg att använda i verksamheten.