Hoppa till innehåll

#178 I fyran började kraven öka och hennes mående minska. Till slut kraschade hon fullständigt med självskadebeteende, depression, svår ångest kopplad till skolan och uttalad vilja att dö.    

Hur har ditt barn det i skolan?

Hon har haft en problematisk tid i flera år nu. Det började med dyslexin som inte fick utredas och därför inte heller hanteras förrän hon började i årskurs tre. Fick remiss privat via husläkare till logoped som konstaterade att på en skala från 1-100 där 1 är den svåraste formen av dyslexi så låg hon på siffran 4. Hon kunde inte ens skriva sitt namn i årskurs tre, men ingen hade märkt något särskilt.    

I fyran började kraven öka och hennes mående minska. Till slut kraschade hon fullständigt med självskadebeteende, depression, svår ångest kopplad till skolan och uttalad vilja att dö.    

Min dotter var tio år gammal och ville inte leva längre. Mobbningen i skolan startade redan i lågstadiet pga dyslexin och särskilda behov. Det var systematiskt och bedrevs av nästan alla grabbar i klassen. Hon var dum i huvudet som inte kunde läsa så till den grad att de förklarade för vikarier att låta henne vara och inte förklara eller låta henne delta i undervisningen. Varje dag fick hon höra att hon inte hörde hemma i skolan. Till slut slutade hon gå.    

Nu är hon diagnosticerad med AST och ADHD samt mycket hög IQ. Hon går i en liten undervisningsgrupp med elever från andra årskurser, och ibland är hon med en elevassistent hon trivs med, men den ska sluta till sommaren och efter det ska dottern klara sig själv vid övergångar mellan skolbyggnader, när ångesten blir för stor och hon behöver enskild undervisning etc. Allt det dras in. Skolan vill öka tiden hon är där. Hon har börjat skada sig mer, kan inte sova i eget rum, har börjat utveckla ätstörning och vi har höjt dosen på lugnande till max innan hon går till skolan, men det hjälper inte. Imorgon kräver skolan samtidigt att hon ska skriva prov. Hur sjutton då när hon inte ens klarar att gå dit utan att bryta ihop och önska att hon var död?

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver en stödperson, en lugn och trygg miljö där allt är förutbestämt och hon vet vad som ska hända. Hon behöver hjälp att startas upp och stöttas. Att få längre texter upplästa, hon behöver hjälp med matematik i textform och att ta igen det hon missat. Hon behöver trygghet, men det finns inte och det finns inga platser i resursskola för henne heller. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Öka platserna i resursskolor, ta bort klausulen om att budgeten ska få styra, öka anslagen för barn som behöver extraordinära insatser för att lyckas, samt se till att skolan slutar hota med SOC-anmälan om man inte får sitt barn till skolan pga svåra diagnoser när de inte sett till att de fått tillräcklig hjälp.