Hoppa till innehåll

#179 Jag arbetar helt själv i en undervisningsgrupp där alla elever har särskilda behov och diagnoser. Det finns ingen arbetsro i klassen och arbetssituationen är ohållbar.

Hur har barnen det i skolan?

Jag arbetar helt själv i en mindre undervisningsgrupp där alla elever har särskilda behov och diagnoser. Det finns ingen arbetsro i klassen och arbetssituationen är ohållbar. Jag hinner inte med alla elever. Deras behov tillgodoses inte pga för lite lärartäthet.

Vilket stöd upplever du behöver för att barnen ska klara av skolan?

Det behövs åtminstone vara 2 lärare på dessa 12 elever. Jag hinner inte med och samtidigt försöka bara sätta igång vissa elever som inte vill, andra elever som behöver springa av sig och inte kan koncentrera sig medan några tystlåtna elever missar undervisningstid.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skolor behöver mer resurser i form av pengar för att kunna anställa fler lärare och få en större lärartäthet. Man har hört om framgångar och då har det oftast varit att skolorna satsat på tvålärarsystem och vissa har två lärare och en fritidspedagog att tillgå.     Elever med svårigheter/funktionsnedsättningar är de som tyvärr drabbas värst.