Hoppa till innehåll

#185 Barnens behovs styrs av förvaltningens budgetarbete. Det innebär att de elever som ”är dyrare” inte får sina behov tillgodosedda.

Hur har barnen det i skolan?

Barnens behovs styrs av förvaltningens budgetarbete. Det innebär att de elever som ”är dyrare” får inte sina behov tillgodosedda. Exempelvis är en elev i behov av mycket stöd kring olika exekutiva funktioner men som inte kan tillgodoses fullt ut. 

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

Mer utbildad personal, bättre lokaler, mindre klasser (30 elever per klass är inte bara en utmaning för elever med autism, det är få elever som mår bra i sådana sammanhang). Stödet till elever får inte bli för individrikast. Problem riskeras att cementeras (läs mer om ”specialpedagogiska dilemmat” eller ”byråkrati kan vara ett hinder för inkludering”)

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Förstatliga skolan. Politiker på kommunalfolk besitter inte tillräckliga kunskaper för att driva skolor. Ska det byggas ex ny skola bestäms det av politiker och professionens röst uteblir. Resulterar i dåligt byggd skola där många elever kommer slås ut. Behov som synliggörs i åtgärdsprogram ignoreras eller prioriteras bort på grund politikernas budgetprioriteringar. Med andra ord, elever slås ut ur skolan och samhället år efter år på grund av bristen på resurser (ekonomiska, personella, organisatoriska).