Hoppa till innehåll

#184 Hade mina barns funktionsnedsättningar istället varit fysiskt synliga hade de anpassningar och stöd de fått i skolan kunnat jämföras med att få lämna rullstolen på skolgården för att istället släpa sig upp och ned för alla trappor med hjälp av armarna.

Hur har ditt barn det i skolan?

Hade mina barns funktionsnedsättningar istället varit fysiskt synliga hade de anpassningar och stöd de fått i skolan kunnat jämföras med att få lämna rullstolen på skolgården för att istället släpa sig upp och ned för alla trappor med hjälp av armarna då skolan inte installerar någon ramp.  

Väl på plats i klassrummet förväntas barnen sedan bygga samma konstruktion som de andra, fast utan verktygslåda.   När sedan armarna är utslitna av allt släpande och händerna trasiga av allt hamrande utan hammare och konstruktionen de fått ihop otillräcklig står barnen utan betyg och hamnar ännu mer utanför och det är  barnets mående som ifrågasätts för att de blivit utmattade av allt kämpande.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Min upplevelse är att de anpassningar och stöd eleven får är helt beroende av vem de möter inom skolan. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Elevens chanser att få de anpassningar och det stöd de behöver får inte vara beroende av turen att hamna på ”rätt” skola, få ”rätt” rektor eller pedagog.   Brist på resurerser inom skolan får aldrig vara orsaken att en elev står utan tillräcklig utbildning.  Det finns andra vägar än gymnasiestudier efter grundskolan, men det måste isåfall vara elevens val. Det får aldrig vara pga bristande resurser, anpassningar eller kompetens inom grundskolan som eleven hamnar utanför och inte får chansen att nå målet.