Hoppa till innehåll

#187  Skolans lösning blev att låsa in honom och andra bråkiga elever i ett separat rum. Det fanns inga specialpedagoger i skolan utan bara lärare med uppfostrarmentalitet.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mellanstadiet var helt otroligt tufft för min Son. Han har ADD som diagnos. Han har uttryckt att han blev rädd när han inte förstår på lektionen, som uttryck blev han rastlös och sprang omkring.  Skolans lösning blev att låsa in honom och andra bråkiga elever i ”hjärtat” som var ett separat rum. Det fanns inga specialpedagoger i skolan utan bara lärare med uppfostrarmentalitet. Vi krigade för att han skall få hjälp med anpassning och specialpedagoger. Det slutade med att vi fick ett antal soc anmälningar.  

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Inget stöd i mellanstadiet. Han fick uppgifter från särskolan.  När han gick i matten. När grabben började 7-9 fick han lite bättre anpassning där tentade han bla. Av matten för 4-9 på 3 månader.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ta kostnaden för vad det kostar att ha en elevhälsa med RIKTIGA specialpedagoger och inte resurser.