Hoppa till innehåll

#189 Orosanmälningar när han går ifrån skolgården. Han har blivit avstängd, han är 9 år. Han får ej vara i klassrummet med sin klasskompisar, han har fått ett ”arbetsrum” med outbildad oerfaren resurs.

Orosanmälningar när han går ifrån skolgården fast han har resurs där. Han har blivit avstängd utan att följa dem 3 stegen innan avstängning, han är 9år. Han får ej vara i klassrummet med sin klasskompisar, han har fått ett ”arbetsrum” med outbildad oerfaren resurs. Han har ingen som helst skolgång. Dem vet inte hur han ligger till. Han vill inte dit, men enligt soc och alla instanser ska man tvinga barnen dit…för att misslyckas och få ännu lägre självkänsla?   Skolan vägrar betala mig när jag är med skoldagen för då stannar han och det funkar galant.

Hur har ditt barn det i skolan?

Orosanmälningar när han går ifrån skolgården fast han har resurs där. Han har blivit avstängd utan att följa dem 3 stegen innan avstängning, han är 9år. Han får ej vara i klassrummet med sin klasskompisar, han har fått ett ”arbetsrum” med outbildad oerfaren resurs. Han har ingen som helst skolgång. Dem vet inte hur han ligger till. Han vill inte dit, men enligt soc och alla instanser ska man tvinga barnen dit…för att misslyckas och få ännu lägre självkänsla?   Skolan vägrar betala mig när jag är med skoldagen för då stannar han och det funkar galant.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

En skola som förstår NPF-DIAGNOSER, kunskap och bemötande.   Rätt resurser med kunskap och utbildning.  NEJ!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ta av sig sina skyddsglasögon och se vad som verkligen sker framför näsan. Barn med svårigheter och NPF-diagnoser fallerbakom stolarna och skolan skiter I ansvaret, dem gör hellreän soc anmälan.