Hoppa till innehåll

#191 1. Börja lyssna på barnen  2. Börja lyssna på föräldrarna  3. Bestäm att hälsan alltid ska vara överordnat skolplikten 4. Gör om skolplikten till ”rätt till utbildning” 5. Gör det mycket lättare att få stöd som barn och föräldrar 6. Satsa på utbildning inom npf i skolan

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn går inte alls i skolan nu. Trots 3 diagnoser, trots SIP möten sedan skolstart, trots oerhört väldokumenterat behov av stöd och anpassningar, trots att han går i särskolan som ska vara än mer individanpassad, så valde skolan att göra en omorganisation under sommaren där all trygghet för sonen försvann. Ny mentor, nya klasskamrater, nytt klassrum. Barnet vägrar gå om inte gamla mentorn kan ta emot, skolan pekar på skolplikten och menar att det inte är hållbart att barnet är så personberoende. Istället för att backa vill skolan att barnet med flera diagnoser, mycket stort behov av stöd och oförmåga att vara flexibel pga autism, ska vara den som ändrar sig. Eller så är det vi föräldrar som ska få det att hända. Citat ”hur svårt kan det vara att få in honom”

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver att man anpassar efter hans behov, dvs lyssnar på vad sonen säger att han behöver. Han behöver trygghet i att få tas emot av sin gamla mentor. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

1. Börja lyssna på barnen  2. Börja lyssna på föräldrarna  3. Bestäm att hälsan alltid ska vara överordnat skolplikten.   4. Gör om skolplikten till rätt till utbildning.   5. Gör det mycket lättare att få stöd som barn och föräldrar mot skolan.  6. Satsa på utbildning inom npf i skolan