Hoppa till innehåll

#206 Lyssna på barnen. Inte bara på deras ord, men deras kroppspråk och blick. Det syns när ett barn trivs. Det märks när ett barn mår bra.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn gick på en skola där kravnivån sattes lika för alla. Skolan motarbetade en utredning och anpassade så lite som möjligt. Stressen och skolfrånvaron ökade. Vi bytte skola.  Nu går mitt barn i en skola i kommunen bredvid, i en annan region. Mitt barn hade en självklar plats i en resursgrupp med få barn lyhörda vuxna och anpassningar genom hela dagen. Sedan vi bytte för tre år sedan har frånvaron försvunnit helt.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver tydlighet och lugn, tid för att tänka klart och hela tiden stöd i att behålla uppmärksamheten.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på barnen. Inte bara på deras ord, men deras kroppspråk och blick. Det syns när ett barn trivs. Det märks när ett barn mår bra. Att försöka fungera i en miljö som inte är anpassad tar enorma mängder blodsocker. Då finns ingen plats för lärande. Det är så självklart.