Hoppa till innehåll

#215 Ska vårt barn vara hemmasittare ytterligare ett år? Vi byter inte skola för att vi tycker illa om den nuvarande eller vill ha en ”finare” skola, det handlar om överlevnad.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har haft två år med minskande skolnärvaro, ett år med minimal närvaro. Hen fick en autism 1 diagnos i våras, efter att vi betalat uttedning själva då Bup inte kunde hjälpa oss: flera psykologer slutade och kön var ett halvår. Skolan har försökt hjälpa till, men det blev för ångestfyllt att vara där. Nu har hen fått plats på en  resursskola i grannkommunen – men vår kommun vägrar ge skolskjuts trots att de inte kan erbjuda någon plats i kommunens resursskola förrän  tidigast nästa år. Ska vårt barn vara hemmasittare ytterligare ett år?? Vi byter inte skola för att vi tycker illa om den nuvarande eller vill ha en ”finare” skola, det handlar om överlevnad.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vår son fick sin aspergerdiagnos vid 23 års ålder.   Det innebär att skolan inte visste om att han hade Skolan har verkligen försökt (mer eller mindre bra av olika lärare) , men har först nyligen fått extra utbildning om npf och unte möjlighet till små grupper t ex.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

All skolpersonal ska ha kunskap om npf-diagnoser.   Och barndiabetes, barnreumatism, dyslexi, dysMöjliggöra byte till resursskolor mellan kommuner genom tilläggsbidrag och skolskjuts!