Hoppa till innehåll

#216 Vi hoppas nu på folkhögskola och att de kan möta hen på ett bra sätt som kan anpassas efter hens dagsform

Hur har ditt barn det i skolan?

Min tonåring har lätt för att lära sig saker men adhd och psykisk ohälsa gjorde det omöjligt att vistas i skolan. Hen gick första året på gymnasiet sen kraschade allt. Depression och social fobi och till sist suicidförsök…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi hoppas nu på folkhögskola och att de kan möta hen på ett bra sätt som kan anpassas efter hens dagsform

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag har skaffat mig mycket kunskap på området och anser att man från skolans sida behöver mer kunskap om flickor med adhd. De högpresterande som är inåtagerande/ självskadande  och inte stör andra. Kunskapen måste finnas och skolkurator också som kan fånga upp dessa elever.   Ja självklart även pojkar med liknande problematik…  Maxtak för antal elever per kurator.