Hoppa till innehåll

#218 Bejaka styrkorna och de unika egenskaperna hos varje individ. Skapa ett inkluderande samhälle genom en inkluderande retorik. Ge lärare, socialtjänst och vård kompetens inom npf.

Hur har ditt barn det i skolan?

När jag läser alla vittnesmål och ser att fler barn har det lika illa som mitt barn så tänker jag att vi är tillbaka i en tid där man förr tvångssteriliserade personer med oönskade genetiska egenskaper. I dag tvångssteriliseras ingen, det är vi för civilicerade för att göra. I stället exkluderas barn med oönskade egenskaper från skolan och därmed samhället… det är det civiliserade sättet vi skiljer agnarna från vetet. Sedan tvår systemet sina händer och lägger skulden på barnen… barnen som inte passar in

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn har exkluderats från skolan och samhället sedan många år. Vi har bollats mellan skola, soc, bup och habiliteringen. Signalen vi får är att vår son är oönskad av samhället… ett problem

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Bejaka styrkorna och de unika egenskaperna hos varje individ. Skapa ett inkluderande samhälle genom en inkluderande retorik. Ge lärare, socialtjänst och vård kompetens inom npf