Hoppa till innehåll

#219 Jag arbetar i förskolan, där grunden för lärande läggs. Ge resurser till fler utbildade förskollärare. Färre barn i grupperna. Så att vi tidigt kan fånga upp de barn som behöver extra stöd. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag arbetar i förskolan, där grunden för lärande läggs. Nyfikna och vetgiriga barn som lär sig på olika sätt behöver stöttande pedagoger som har tid för alla barn. Det är många barn i grupperna och därför svårt att kunna ge alla barn de stöd de behöver. 

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

En till en undervisning. Att kunna stötta barn enskilt tex i språkutveckling. Vilket är svårt i dagens förskola att få tid för. Få utbildade förskollärare och många barn i grupperna. Resurser saknas. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ge resurser till fler utbildade förskollärare. Färre barn i grupperna. Så att vi tidigt kan fånga upp de barn som behöver extra stöd.