Hoppa till innehåll

#223 Han är ensam utan vänner och utan struktur. Det finns ingen kontaktperson som känner honom och hans behov med Stöd över hela skoldagen, även rastsituationer.

Hur har ditt barn det i skolan?

Han är ensam utan vänner och utan struktur. Han saknar en fast arbetsplats och erhåller ett inkonsekvent stöd helt baserat på att vi föräldrar tjatar och ligger på samt beroende av enstaka pedagogers insats snarare än ett planlagt arbete. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

En kontaktperson som känner honom och hans behov. Det finns ej.  Stöd över hela skoldagen, även rastsituation m.m. Det finns ej.  Anpassad studiegång & material samt anpassning i inlärningssituation och prov. Det erbjuds i begränsad mån i vissa ämnen, men inkonsekvent.  Basal tydlighet: vem, vad, när etc…   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna!  Säkerställa NPF-kompetens hos all skolpersonal, åtgärdsplaner och målinriktad aktivitet.  Säkerställ resurser och resursfördelning åt alla barn.