Hoppa till innehåll

#222 Nu har mitt barn så hög frånvaro och stor ångest att det inte fungerar att gå i skolan och ”försöka komma ikapp”.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn trivs i skolmiljö och med kompisar och hon är intelligent. Problemet är att hon inte orkar gå dit eftersom hon halkat efter under pandemin och ingen kan ge henne stöd att komma ikapp. Hon ser inte att något hon gör hjälper men skolan lägger allt ansvar på henne; hon ska komma till skolan och hon ska anstränga sig och hon ska prata med kurator osv.. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

I början av skolåret hade små insatser krävts; någon som satsade lite extra tid på att se var mitt barn halkat efter och att ge stöd att komma ikapp där.  Nu har mitt barn så hög frånvaro och stor ångest att det inte fungerar att gå i skolan och ”försöka komma ikapp”. Det jag ber om är någon som förstår problemet som hjälper mitt barn att läsa ihopp ett ämne i taget och fokuserar på att ge mitt barn en känsla av att lyckas istället för den ständiga känslan av att misslyckas med allt. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Fokus måste vara på att se var och en elev som en människa och individ. Alla är olika och kommer till skolan med olika förutsättningar och förkunskaper. Satsa på lärare som har tid och vilja att se våra barn som individer. Ge lärare större i flytande i att sätta in stöd för det behövs utan att bromsas av rektorer som bara ser kostnaden för åtgärden och inte vi sten i det längs loppet, för eleven och samhället! Jag gick i skolan på 80 och 90 talet och då fick elever som behövde extra hjälp just det och de som kunde mer fick extra uppgifter.  I mitt barns skola fanns varken hjälp eller extrauppgifter för det fanns inte utrymme för de som inte låg på medelnivå.